?

Log in

"Les temps sont durs pour les rêveurs" [entries|friends|calendar]
GELUKZALIG

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[15 Sep 2006|05:36pm]
Tal, meisje, 18, regen, raketijsjes, kietelen, theater, zonnebloemen, tijdschriften, musea, drummen, films, springen, dansen, muziek, ijsthee, liefde, hulpvol, lente, kunst, cabaret, zingen op de fiets, slappe lach, duiven, herfst, schoenen&tassen (en veel ervan), gecharmeerd door de kleine dingen van 't leven, prikkelbaar, en nog eindeloos meer. Oja, en aangenaam.

(psst, friendsonly) .
89 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]